• Geertje

Doorlopende leerlijn filmeducatie voor po en vo

Het Netwerk Filmeducatie, een netwerk van meer dan 200 bevlogen onderwijs- en filmprofessionals, heeft afgelopen maanden hard gewerkt aan een doorlopende leerlijn film die aansluit bij de kunstvakken in het primair en voortgezet onderwijs. Het Netwerk Filmeducatie streeft ernaar om filmeducatie een structurele plek te geven in het Nederlandse onderwijs, vanuit de gedachte dat onze samenleving gebaat is bij kritische kijkers en creatieve makers. Een leerlijn voor het onderwijs ondersteunt deze ambitie.

Met filmeducatie leren kinderen en jongeren betekenis te geven aan wat ze zien, maken en onderzoeken. Waarom voel je je ongemakkelijk of enthousiast bij een bepaald beeld? Waarom vind je de film onrechtvaardig of juist representatief? Hoe sta je zelf ten opzichte van de hoofdpersoon? Door zulke vragen te stellen, ontwikkelen leerlingen een kritische blik en geven ze betekenis aan de lesinhoud.


EEN RIJKDOM AAN INZICHTEN

Betekenis geven doen leerlingen door de gevoelens die film bij hen oproept te verwoorden, de filmische elementen die een filmmaker heeft ingezet te onderzoeken, de historische en culturele context waarin films zijn gemaakt te onderzoeken en zelf films te maken. Het levert een rijkdom aan inzichten op over de maatschappij, de geschiedenis en de leerlingen zelf. Daardoor zet en ziet de leerling de wereld en zichzelf in een breder perspectief.


BELEVEN VERWOORDEN ONDERZOEKEN REFLECTEREN EN CREËREN

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen op het gebied van film? In de doorlopende verticale leerlijn film onderscheidt het Netwerk Filmeducatie vijf vaardigheden waarmee het artistiek-creatief vermogen en een open houding van leerlingen aangaande film worden aangesproken: * beleven * verwoorden * onderzoeken * reflecteren * en creëren.

In de leerlijn worden deze vaardigheden uitgewerkt en worden ook gedragsindicatoren voor de leerlingen beschreven.

Voor alle vaardigheden zijn daarnaast leerdoelen geformuleerd gedifferentieerd naar onderwijsniveau.


Bekijk hier de doorlopende leerlijn Bekijk hier de visie achter filmeducatie


ONLINE LESMATERIAAL

Medio voorjaar 2021 zal de leerlijn film gecombineerd worden met online lesmateriaal dat aan de leerdoelen is gekoppeld, zodat leraren direct aan de slag kunnen. Dit is een aanvulling op het bestaande aanbod van filmeducatie voor docenten zoals de database Kijk-goed.nl met tips voor filmtitels die geschikt zijn voor filmeducatie en het lesmateriaal met bewegend beeld voor op het digibord en/of de pc of laptop die in LessonUp.nl zijn opgenomen op initiatief van het Netwerk Filmeducatie.