• Marlijn

GASTBLOG: Mediawijsheid & Begrijpend kijken op pabo Iselinge

Als FilmHUB GLD maken we de relevantie van film- en beeldeducatie duidelijk aan zowel de huidige docenten als de docenten van de toekomst. Daarom verzorgde Susanne Beckers, vakdocent en educatiemedewerker bij wetenschapsfilmfestival InScience, een workshop Mediawijsheid & Begrijpend kijken voor derde & vierde jaars studenten van PABO Iselinge in Doetinchem. In deze gastblog schrijft ze over de les.


Foto van twee studenten die naar een projectiescherm zitten te kijken. Op het projectiescherm is een foto van het Kuleshov effect te zien.

KRITISCH DENKEN, MEDIAWIJSHEID & BURGERSCHAP

De workshop werd gegeven in het kader van de module ‘Kritisch denken, mediawijsheid en burgerschap’. Al eerder kregen de studenten les over kritisch brongebruik. Vandaag leren ze over kritisch kijken naar film en de middelen die een filmmaker inzet om zijn boodschap over te brengen. Eén van de studenten vraagt zich af wat dit met de module te maken heeft. Dit bevestigt de noodzaak om studenten te leren over de kracht van film en hoe je dit medium kunt inzetten om anderen te overtuigen van jouw boodschap en mening. Juist binnen burgerschap en kritisch denken past kritisch mediagebruik en kijkgedrag. Met bewegend beeld als belangrijkste bron voor informatie binnen de huidige maatschappij is het nodig om de studenten een kritische blik aan te leren en te doen inzien dat achter één beeld duizenden keuzes van een filmmaker zitten.


BEGRIJPEND KIJKEN

De workshop start met uitleg over de term ‘begrijpend kijken’. Deze term blijkt nog geen algemeen goed onder de studenten, maar spreekt wel gelijk aan. Na deze uitleg volgt een korte introductie in filmanalyse. De gereedschappen en filmische middelen die een filmmaker heeft om een boodschap over te brengen worden besproken. Van natuurdocumentaires en de manieren waarop daarin een verhaal wordt verteld, tot de opbouw van spanning in de klassieke thrillers van Hitchcock. Laatstgenoemde is een meester in de cinematografie. Hij gebruikt de volgorde van zijn shots om de kijker informatie te geven. Om dit principe duidelijk te maken, keken we met de studenten onderstaande video, waarin Hitchcock het Kuleshov effect uitlegt.


“The essemble of film and how it can be changed to create a different idea.” Alfred HitchcockNa deze stoomcursus kijken de studenten naar een fragment uit Most Likely to Succeed, een film over onderwijsvernieuwing in het Amerikaanse schoolsysteem waarin de filmmaker duidelijk zijn visie op onderwijs in beeld brengt. Een thema dat goed aansluit bij de opleiding en de belevingswereld van de studenten. De studenten analyseren het fragment: wat is de boodschap van de maker? Hoe brengt hij deze over? Hoe beargumenteert hij dit en welke filmische middelen gebruikt hij om zijn argumenten kracht bij te zetten?


AAN DE SLAG

Met nog maar een uur te gaan is het nu aan de studenten om een filmpje te maken waarin ze hun eigen visie op onderwijs(vernieuwing) laten zien en de kijker proberen te overtuigen van hun opvattingen. Een snelkookpan, want een idee bedenken, filmen, monteren en terugkijken in een uur is hard doorwerken. Waar bij sommige studenten deze druk inspirerend werkt, zien we bij anderen verlamming optreden. Interessant om de verschillende reacties van de studenten te zien en ook om nu al de angst voor technologie te merken. “Ik snap iMovie niet.” “Ik weet niet hoe ik moet monteren.” Maar gelukkig ook: “Ik heb nog een app omdat ik eerder al een filmpje moest maken.” En “Ik heb het filmpje even op YouTube gezet, dan kunnen we het meteen terugkijken.”


Uiteindelijk is het alle studenten gelukt om ons een inkijkje te geven in hun onderwijsvisie en deze ook met de andere studenten te delen. Na laatste tips over hoe ze deze kennis over filmanalyse kunnen gebruiken binnen andere opdrachten in hun studie, lopen ze weer iets kritischer het lokaal uit. Hopelijk houden ze deze kritische houding aan én geven ze deze door aan hun toekomstige leerlingen.

MEER WETEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wil je meer weten over een onderwerp dat in dit artikel aan bod is gekomen? Heb je vragen of opmerkingen over het artikel? Heb je tips voor ons? Neem dan contact met ons op via filmhub@lux-nijmegen.nl of 024-3818122.


#Masterclass #filmeducatie