• Geertje

Gastlessen film op HAN -Lerarenopleiding Geschiedenis

Eén van de speerpunten van FilmHUB GLD is de deskundigheid van zowel huidige als toekomstige docenten te bevorderen. In het kader hiervan heeft FilmHUB GLD contact gezocht met de Lerarenopleidingen van de HAN. Marloes Hülsken, hoofddocent bij de lerarenopleiding geschiedenis, reageerde enthousiast. En zo vonden in november twee gastlessen Documentaire maken plaats, verzorgd door filmdocent Esther Fluijt, tevens educatief medewerker van LUX.


Een foto van een student en een gastdocent die aan het kijken zijn naar het scherm van een tablet. Op de tablet is een beeld te zien van twee mensen die met elkaar in gesprek zijn.

ORAL HISTORY

De studenten van de lerarenopleiding geschiedenis volgen in hun tweede jaar het vak Nieuwste Tijd 2. In dit vak komt Oral History aan bod: een historische onderzoeksmethode die is gebaseerd op retrospectieve herinneringen van ooggetuigen, meestal aan de hand van interviews.Studenten leren dat er verschillende - soms conflicterende - perspectieven op het verleden zijn. Onderdeel van Nieuwste Tijd 2 is het maken van een documentaire waarin oral history centraal staat. Studenten moeten zelf ooggetuigen interviewen. Deze interviews moeten ze filmen en monteren.


De afgelopen jaren kregen studenten wel les in interviewvaardigheden, maar niet in filmische vaardigheden. Hoe iets of iemand in beeld wordt gebracht, is echter wél een belangrijk onderdeel van een documentaire. Film is een krachtig medium, waarmee een verhaal gemanipuleerd en de mening van de kijker beïnvloed kan worden. Dat was de kern van de gastles Framing en Oral History.


CRASH COURSE FILMTECHNIEKEN

In een minicollege geeft Esther een crash course filmtechnieken, waarin ze vertelt over de invloed van kadrering, perspectief en locatie op de boodschap die de studenten over willen brengen. Aan de hand van vier fragmenten uit verschillende documentaires laat Esther zien hoe documentairemakers verschillende verteltechnieken inzetten en hoe dit de kijker beïnvloedt. Ze bespreekt met de studenten drie vragen om hen hiervan bewust te maken:


1. Hoe wordt het verhaal verteld?

2. Welke filmische technieken worden ingezet?

3. Hoe krijgen we de informatie?


Een foto van een gastdocent die en presentatie aan het houden is voor een projectiescherm. In de klas zitten studenten die naar de presentatie kijken.

TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK

Na dit minicollege brengen de studenten de geleerde technieken direct in de praktijk door alvast een korte scène op te nemen en te monteren. Een geslaagde leerzame opdracht. Studenten zijn zich meer bewust van de keuzes die ze kunnen maken in hun eigen documentaire. Aanvullend bij hun documentaire moeten de studenten leraar geschiedenis ook een opdracht maken die ze tijdens hun stage met de leerlingen in de klas kunnen maken. In deze opdracht moeten kritische kijkvragen verwerkt zijn. Op deze manier leren ook de leerlingen in de stageklassen kritisch kijken en werken we op alle lagen aan kritische kijkers en mediacreatieve makers.

Binnenkort vinden ook gastlessen plaats op PABO Iselinge in Doetinchem. Daar geeft Susanne Beckers, educatiemedewerker bij InScience, aan 3e- en 4e jaars studenten uitleg over filmische vaardigheden bij de module ‘Kritisch denken, mediawijsheid en burgerschap’. Houd onze website in de gaten voor een verslag van deze gastlessen.

Een foto van een student die een film maakt met een tablet. Deze film wordt gemaakt in de gang van school.

MEER WETEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wil je meer weten over een onderwerp dat in dit artikel aan bod is gekomen? Heb je vragen of opmerkingen over het artikel? Heb je tips voor ons? Neem dan contact met ons op via filmhub@lux-nijmegen.nl of 024-3818122.


#masterclass #filmeducatie