• Annelot

Geld voor filmeducatie projecten

Innovatieve onderwijsideeën of cultuurprojecten starten met enthousiasme en creativiteit, maar vaak is er geld nodig om echt stappen te kunnen zetten. Soms zijn er op school potjes voor ontwikkeluren of materiaalkosten, maar meestal moeten er aanvullende financiën gezocht worden. Bij diverse cultuurfondsen kun je geld aanvragen voor projecten op het gebied van film- en beeldeducatie. Maar hoe gaat zo’n aanvraag in z’n werk? Waarom heeft een filmproject meerwaarde voor een school? En is het aanvragen bij een fonds ingewikkeld?

We spraken Suzanne van Dieren, docent Podiumkunst op vmbo-school Sprengeloo in Apeldoorn. Samen met GIGANT (het lokale filmtheater, poppodium én kunstencentrum) deed zij een aanvraag in de regeling Cultuureducatie voor het vmbo, bij Fonds Cultuurparticipatie. Titel van het project: Verrijking van het kunstonderwijs op Sprengeloo d.m.v. een vaste positie voor filmeducatie. Suzanne: “Een lange titel, maar een titel die direct duidelijk maakt wat het project inhoudt.” Het project werd in het najaar van 2019 gehonoreerd en startte afgelopen schooljaar.

Presentatie van een man op een podium voor een diascherm. Op het diascherm zie je een afbeelding van Go Short. Daarop staat de titel 'we are go short not a single story' en zie je kinderen spelen in waterplassen.

Vertel, wat houdt het project in?

“Het doel van het project is dat er vakoverstijgend gewerkt wordt binnen de kunstvakken op het vmbo. Hiervoor is een lessenserie filmeducatie voor op school ontwikkeld. Leerlingen in de brugklassen leren hierin kwalitatief goede films maken én interpreteren. In februari hebben we het project afgetrapt met een kick-off bij filmtheater GIGANT. De leerlingen gingen in workshops aan de slag met het maken van korte filmpjes en kregen via GoShort en FilmHUB OOST een interactieve les over de geschiedenis van de (korte) film. GIGANT organiseert ook een scholierenfilmfestival (uitgesteld vanwege corona), waar leerlingen hun gemaakte films voor in kunnen sturen.


“Bij film is kunst plotseling geen ver-van-mijn-bed-show meer."

Waarom kiezen jullie voor focus op filmeducatie?

“Film is een medium waarin alle kunstdisciplines samen kunnen komen. Bovendien past het bij de belevingswereld van jongeren. Jongeren zijn er - soms ongemerkt - zeer actief mee bezig. Bij film is kunst plotseling geen “ver-van-mijn-bed-show” meer, wat leerlingen binnen andere disciplines soms wel zo ervaren. We vinden het op onze school belangrijk dat leerlingen kwaliteit van kwantiteit leren onderscheiden. Dit leren ze in dit project door zelf met film aan de slag te gaan, en op eigen én elkaars werk te reflecteren.”


Is het doen van een subsidieaanvraag veel werk? Is het de moeite waard?

“Het was meer werk dan gedacht! Uiteraard loont het, op het moment dat de subsidie toegekend wordt. Je plannen moeten zeer uitgebreid beschreven en helder geformuleerd worden. Samenwerken met een culturele instelling houdt in dat je overlegmomenten moet inplannen en steeds overeenstemming moet zoeken, terwijl je normale werkzaamheden op school ook doorgaan. Wij hebben hulp gekregen van een adviseur van Cultuur Oost (*Gelders expertisecentrum voor cultuureducatie) en dat was heel prettig. Het is fijn als iemand met verstand van zaken meeleest en kritische vragen stelt. Al met al hebben er heel wat uurtjes werk in gezeten.”


Was het zonder aanvullende financiën denkbaar dit project te realiseren?

“We wilden hier al langer mee aan de slag, ook zonder subsidie. De toegekende subsidie is echter wel een stok achter de deur. Nu “moeten” we wel. En we pakken het direct goed aan; we betrekken de hele sectie erbij. Eerder wilden we wel, maar kwam het er in de praktijk steeds niet van.”


Waarom niet?

“De docenten waren eerder ook onzeker om zelf aan de slag te gaan met film. Voor de meesten ligt dit buiten het expertisegebied en dus buiten de comfortzone. Door samenwerking met GIGANT halen we tijdens het project expertise van gespecialiseerde filmdocenten in huis. De deskundigheidsbevordering van onze kunstdocenten is ook echt een doel van het project Zo houden we expertise in huis als het project is afgelopen. Dit was zonder aanvullende financiën waarschijnlijk niet mogelijk, maar het is wel essentieel om voor dat beetje extra vertrouwen en vaardigheden te zorgen om als docent iets met beide handen aan te kunnen grijpen.”

Een jongen is in een gang foto's aan het maken van een groepje van 3 meiden. Deze meiden lachen en zijn met elkaar in gesprek.

Hoe is de samenwerking met een culturele partner - in jullie geval GIGANT - tot stand gekomen?

“Voor een subsidieaanvraag bij het fonds moet het initiatief bij het onderwijs liggen. Op Sprengeloo werkten we al langer samen met GIGANT. We gaan op filmbezoek of nemen theater- en muziekworkshops af. Daarnaast is Cultuurwijzer, het Apeldoornse cultuurbemiddelingspunt, een onderdeel van GIGANT. Zij organiseren regelmatig netwerkbijeenkomsten. Op één van die bijeenkomsten was subsidies aanvragen een thema. Daarnaast was GIGANT bezig met het opzetten van een scholierenfilmfestival. Zo werd één en één twee, en was het voor ons logisch om hen te vragen als samenwerkingspartner.”


Hoe zijn de taken verdeeld bij het aanvragen, wie deed wat in het aanvraagtraject?

“In de praktijk kwam het erop neer dat ik, met input van collega’s uit de sectie, onze plannen op papier zette. Vervolgens ging ik dit samen met Arjen Nicolaï van GIGANT en onze adviseur van Cultuur Oost verbeteren en aanscherpen. Na aanvullen en herschrijven mailde ik steeds de plannen door, kreeg feedback en paste de plannen weer aan. We hebben een aantal bijeenkomsten gehad, maar het grootste deel werkte ik er dus alleen aan. De uiteindelijke begroting heeft de directie van de school opgepakt in samenwerking met GIGANT.”


Heb je tips voor andere docenten die meer met film willen doen?

“Vraag me dat volgend jaar nog maar eens, zodra ik resultaten van de leerlingen heb gezien en reacties van leerlingen en mijn collega’s kan peilen.”


Zelf een goed idee voor een filmeducatieproject? Bij onderstaande fondsen kun je terecht voor een donatie of subsidie. Dit is slechts een aantal van de mogelijkheden om een bijdrage aan te vragen. Ook gemeenten en provincies hebben vaak een pot voor cultuurinitiatieven of onderwijsprojecten. Meer weten of vragen? Neem gerust contact op met FilmHUB OOST. We zoeken graag met je mee naar mogelijkheden.


- Fonds Cultuurparticipatie

- Fonds 21

- VSBfonds

- Prins Bernhard Cultuurfonds

- LerarenOntwikkelFonds (LOF)
MEER WETEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wil je meer weten over een onderwerp dat in dit artikel aan bod is gekomen? Heb je vragen of opmerkingen over het artikel? Neem dan contact met ons op via info@filmhuboost.nl of 024-3818122.