• Laura

IN DE KLAS BIJ: filmdocent Michiel

Michiel Bos is een filmdocent die in het werkgebied van FilmHUB OOST (Overijssel en Gelderland) workshops en lessen film- en beeldeducatie geeft op scholen. Dit doet hij met zijn de Toonwerkplaats. We vroegen hem welke tips hij voor leraren (po en vo) heeft die op dit moment film willen inzetten bij hun onderwijs op afstand. En waarom hij filmeducatie belangrijk vindt.


Een foto van een man met een bril die in een klas staat. In zijn hand heeft bij een vliegend sculptuur waar hij iets over verteld aan de kinderen. Een meisje kijkt aandachtig naar het sculptuur.


Wat is voor jou als filmdocent nu de grootste uitdaging?

De crisis zet aan tot creativiteit. Toen de scholen hun deuren moesten sluiten ben ik meteen aan de slag gegaan om filmworkshops te ontwikkelen waarbij kinderen thuis aan het werk kunnen. Het zoeken naar een gezamenlijk element in de filmpjes van de kinderen vind ik een leuke uitdaging. Alleen, maar dan toch samen, iets maken.


Daarnaast dreigt de sluiting van de scholen een streep te zetten door veel geplande eindmusicals en eindfilms van groep 8. Afgelopen weken ben ik druk geweest om een corona-bestendige eindfilm te schrijven. Het script, de special effects en de lesbrief met de instructiefilmpjes zijn nu klaar. Ook daarin is het een uitdaging om met de beperkte mogelijkheden zo creatief mogelijk te zijn. Er kan veel niet, maar er kan nog zo ontzettend veel wel! Kinderen hebben bijna allemaal een camera in huis. Ook hebben ze allemaal servies, afstandsbedieningen en poppen. Genoeg middelen om een spannend script te kunnen maken!


Een foto van een groep van vijf kinderen staat voor een kast vol boeken. De kinderen kijken in de boeken. Een jongen zit de kinderen te filmen met een tablet. Een man staat links de totale groep te filmen met een camera.

Waarom is filmeducatie volgens jou belangrijk? En misschien nu juist wel extra belangrijk?

Als kunstdocent kijk ik naar de brede ontwikkeling van het kind in het basisonderwijs. Ik zie het als mijn taak om kinderen de mogelijkheid te bieden om het "in de wereld zijn" te oefenen. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het komt er op neer dat in het werken met de weerbarstigheid van kunst (het materiaal, het onderwerp, de ander) kinderen zichzelf tegenkomen, zichzelf ontmoeten. En daar vindt persoonsvorming plaats. Film is een prachtig en aansprekend middel om die ontmoeting tot stand te brengen. Bij het maken van film komt van alles kijken: verhalen, beeld, drama en techniek. En daarin leren kinderen zo ontzettend veel over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen!


We komen in deze periode onmiskenbaar grenzen tegen. Niet alles wat wij zouden wensen is mogelijk, we moeten ons aanpassen, improviseren, terughouden. En dat is wat je met kunst in het algemeen met kinderen onderzoekt: is dat wat ik wens ook wenselijk? Wat kom ik allemaal tegen als ik iets wil, als ik enthousiast voor iets ben? Wat doe ik als ik iets (nog) niet kan? Hoe wil ik zijn als de wereld om mij heen mij grenzen geeft? De metafoor van kunstonderwijs en dat wat het werkelijke leven voor kinderen in petto heeft, is in mijn lessen altijd aanwezig.


Wat mis je het meest aan het niet fysiek lesgeven?

Och, ik mis de kinderen! Hun energie en hun frisse blik op de wereld. Ik mis het contact met collega's en leerkrachten waarmee ik werk! Maar ik moet eerlijk zeggen dat deze wereld-pauze mij ook tijd geeft om te reflecteren op mijn werk met de Toonwerkplaats. Wat wil ik behouden en wat wil ik anders gaan doen? Daar heb ik nu lekker de tijd voor. Daar ben ik nu voor komend schooljaar ook wel zo'n beetje uit. Dus laat die scholen maar weer snel open gaan als je het mij vraagt!


"Blijf spelen, combineer kunstdisciplines als tekenen, fotografie en drama in je filmpjes. Durf het anders te doen."

Heb je tips voor leraren die film/video/beelden in willen zetten in hun lessen op afstand?

In de afgelopen jaren heb ik veel teams multimediakunst-trainingen gegeven. De techniek van het filmen was daarbij vaak een behoorlijke drempel. Als ik zie hoe snel de mensen in het onderwijs nu digitale middelen weten te gebruiken, heb ik daar veel respect voor. Het biedt mogelijkheden om straks, in rustiger vaarwater, de mogelijkheden van multimediakunst met teams op een hoger plan te tillen. Samen te zoeken naar een gezonde balans tussen digitaal en analoog.


Een tip die ik zou willen meegeven is: blijf spelen, combineer kunstdisciplines als tekenen, fotografie en drama in je filmpjes. Durf het anders te doen. Het hoeft niet groot en het kan met eenvoudige middelen. Zet een bril of een pet op en je bent iemand anders, zet een sok op je hand en je hebt een eigenwijze tegenspreker. Op die manier kun je een onderwerp net even op een andere, verrassende manier aan de kinderen uitleggen. Maak van de nood een deugd. Zoek je verbeeldingskracht, je eigenheid, je excentriciteit. De kinderen zullen ervan smullen!


Film vanuit huis

Voor veel leerlingen in groep 8 dreigt de eindmusical of eindfilm dit jaar in de soep te lopen. Michiel Bos heeft een script voor een Thuis-Maak eindfilm geschreven; School Op Slot. De kinderen kunnen dit met hun eigen laptop, tablet of telefoon opnemen. De filmpjes worden door de leerkrachten verzameld, toegestuurd en de montage en special effects worden verzorgd door de Toonwerkplaats.

Een ander initiatief zijn de filmworkshops vanuit huis: Alleen maar toch samen. Films worden op verschillende locaties opgenomen. Ook dit filmproject is voor het onderwijs. Kinderen nemen een kort filmpje op en maken zo een gezamenlijk klassenproject. Het eindresultaat is een creatieve slinger waarbij kinderen een bal naar elkaar doorgeven of verbonden zijn via de draad van Ariadne.


MEER WETEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wil je meer weten over een onderwerp dat in dit artikel aan bod is gekomen? Heb je vragen of opmerkingen over het artikel? Neem dan contact met ons op via filmhub@lux-nijmegen.nl of 024-3818122.


#indeklasbij #tipsvoorthuis #tips #po #vo