• Laura

Miniserie: FilmUP#1 (deel 2)

Op woensdag 6 november organiseerde FilmHUB Gelderland haar allereerste bijeenkomst: FilmUP#1 - Werken met & in het onderwijs. In het vorige artikel in deze miniserie bespraken we de aanleiding van FilmUP#1 én herhaalden we de bevindingen van Leraar van het jaar 2019 Dirk Megens, die het eerste deel van de dag verzorgde. In dit artikel gaan we verder en bespreken we twee voorbeelden van langdurige samenwerkingen in het onderwijs die tot stand zijn gekomen met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie.


Een foto van een theater waarin een man met twee kinderen op het podium zit. De man in het midden heeft een microfoon in zijn handen en is aan het woord.

LANGDURIG SAMENWERKEN MET SCHOLEN

Het tweede deel van de bijeenkomst zijn Esther Fluijt (programmamaker educatie bij LUX Nijmegen) en Michiel Vaanhold (vakdocent film- en beeldeducatie) aan het woord tijdens een Q&A. Beiden zijn met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie langdurige filmeducatie-projecten gestart op een middelbare vmbo-school. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een in 2009 opgericht fonds voor het stimuleren van cultuurparticipatie in Nederland. Het fonds verleent subsidie aan instellingen die duurzame en structurele activiteiten verzorgen.


FILM IN JE VAK

Zo geeft Michiel in samenwerking met Stichting Bekijk ‘t op het Johannes Fontanus College in Barneveld vorm aan het lestraject ‘Film in je vak’. Hij is als vakdocent werkzaam op de school en is het aanspreekpunt voor docenten. In het lestraject worden leerlingen gestimuleerd de informatie uit de lessen (anders) te verwerken, doordat ze zélf moeten filmen. Leerlingen zetten de lesstof om in film, waardoor leren betekenisvoller wordt. Een voorbeeld daarvan is het maken van een stopmotion filmpje over de ademhaling bij biologie.


Omdat het project zonder enthousiaste en kundige docenten niet werkt, geeft Michiel trainingen aan docenten ter bevordering van motivatie, inspiratie en vaardigheden. Dit vergroot de duurzaamheid en het draagvlak van het project: ook zonder Michiel kunnen de filmlessen en de vakoverstijgende inzet van film blijven bestaan. Michiels belangrijkste tip: wees een ambassadeur op de school en deel de resultaten.


“Ik heb gemerkt dat het maken van films je wereld groter maakt. Het opent deuren naar plekken waar je anders niet zo snel komt. [...] Bij filmeducatie wil ik die ervaring van het 'groter maken van je wereld' doorgeven aan anderen.” Michiel Vaanhold.


DE FILMACADEMIE

Esther ontwikkelt onder de noemer 'De Filmacademie' een actieve leerlijn Filmeducatie op het Montessori College in Nijmegen. In deze leerlijn krijgen de leerlingen filmles: film als kunstvorm is het doel. De leerlingen leren zelf scripts schrijven, filmen, acteren en monteren. De lessen worden gegeven door middel van co-teaching, waarbij docenten van de school en educatieve medewerkers van het filmtheater samen voor de klas staan. Het doel hiervan is, net als bij de trainingen van Michiel, duurzaamheid van het project te vergroten en kennis te delen met de docenten.


Door een hele lading aan kennis achter te laten op het Montessori College hoopt Esther de ‘angst’ voor filmeducatie bij de docenten te verminderen en ze kundig genoeg te maken om zonder Esther verder te kunnen. Haar belangrijkste tip: investeer in het opbouwen van relaties. Dit kost tijd, maar levert zowel voor de school, als voor de vakdocent of het theater veel op.


“Leerlingen en docenten die ‘het licht hebben gezien’ en trots zijn op wat ze gemaakt hebben, daar kan niets tegenop.” Esther Fluijt.


Een foto van drie volwassen personen die met elkaar in gesprek zijn. Twee vrouwen en een man.


WAT KUN JIJ DOEN? De hierboven besproken projecten zijn allebei gefinancierd vanuit de regeling Versterking cultuureducatie vmbo, maar het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt allerlei andere regelingen waar vanuit financiering mogelijk is. Op de website van het Fonds vind je een handig stappenplan voor het aanvragen van subsidie, waarbij ze tips en advies bieden. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij het schrijven van een (overtuigend) projectplan? Lees dan dit document eens door.


MEER WETEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wil je meer weten over een onderwerp dat in dit artikel aan bod is gekomen? Heb je vragen of opmerkingen over het artikel? Of heb je tips voor sprekers, onderwerpen of werkvormen voor een volgende bijeenkomst van FilmHUB GLD? Neem dan contact met ons op via filmhub@lux-nijmegen.nl of 024-3818122.


#filmeducatie