• Filmhub Oost

Oral History In De Klas

De tweedejaars studenten van de lerarenopleiding geschiedenis aan de HAN in Nijmegen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan hun documentaires bij de module Oral History. Studenten leerden bij dit vak voorheen uitgebreid over interviewtechnieken, maar niets over filmvaardigheden. Daarom koppelde FilmHUB Gelderland filmdocent Esther Fluijt aan Marloes Hülsken, hoofddocent lerarenopleiding geschiedenis. Zo volgden de studenten in november 2019 een minicollege filmtechnieken. In februari werden wij uitgenodigd om de resultaten te bekijken.

Een foto van een tafel met daarop een stapel oude zwart wit en gekleurde analoge foto's. Aan deze tafel zitten twee personen die tot schouderhoogte te zien zijn. Ze wijzen beide naar een foto. Op de tafel staan ook twee kopjes thee.

ORAL HISTORY IN DE KLAS

Op 19 februari werden de documentaires gepresenteerd tijdens het symposium Oral History In De Klas. Oral History (mondelinge geschiedenis) is een historische onderzoeksmethode die gebruik maakt van opgenomen interviews. Deze interviews geven inzicht in de herinneringen van ooggetuigen tijdens een bepaalde gebeurtenis of periode.


De middag startte met een paneldiscussie. Verschillende experts spraken over hoe je als docent geschiedenis Oral History toe kan passen in de klas. Het maakt de geschiedenis tastbaar voor leerlingen en en laat zien dat er in de geschiedenis meerdere perspectieven zijn. Door het zelf interviewen en filmen zijn leerlingen vakoverstijgend bezig en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden.

‘Stel je laat tien leerlingen een interview afnemen met tien verschillende personen over één thema, dan krijg je misschien tien compleet verschillende verhalen. Wanneer de leerlingen deze verhalen met elkaar gaan delen ontdekken ze diversiteit en dat een verhaal altijd meerdere perspectieven heeft.’ - Koen Gunneman, student lerarenopleiding geschiedenis HAN.


STUDENT IS OOK MAKER

In de discussie benadrukte Esther Fluijt dat de studenten in dit project ook (film)maker zijn. Wees je ervan bewust dat waar je knipt (montage) en waar de camera staat invloed heeft op hoe we het verhaal ervaren. Dat is iets wat je ook met jouw leerlingen moet bespreken. Bewegend beeld geeft iets extra's wat alleen gesproken of geschreven tekst niet heeft. Je krijgt veel meer informatie doordat je de gezichtsuitdrukkingen ziet terwijl iemand praat. Hierdoor wordt het verhaal van de ooggetuigen ook persoonlijker en tastbaarder voor leerlingen.


Tijdens het tweede gedeelte van de middag presenteerden de studenten in verschillende lokalen hun documentaires. Hier ontstonden interessante gesprekken over de filmtechnische keuzes die de studenten hadden gemaakt. Bijvoorbeeld waarom er gekozen was voor bepaalde muziek en of je hiermee niet een bepaalde sfeer neerzet waardoor de kijker het interview misschien op een bepaalde manier interpreteert.


WEBSITE ORAL HISTORY IN DE KLAS

Tijdens deze dag werd ook het nieuwe platform Oral History In De Klas gelanceerd. Hier zijn de gemaakte documentaires terug te vinden. Studenten hebben behalve deze interviewfragmenten ook kijkvragen ontworpen bij de fragmenten. Daarnaast geeft de site informatie hoe je als docent zelf een project kan starten en is er lesmateriaal beschikbaar om te downloaden.


MEER WETEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wil je meer weten over een onderwerp dat in dit artikel aan bod is gekomen? Heb je vragen of opmerkingen over het artikel? Neem dan contact met ons op via filmhub@lux-nijmegen.nl of 024-3818122.


#masterclass